KIẾN TRÚC VĂN PHÒNG CHO THUÊ – Q. TÂN BÌNH

  • CÔNG TRÌNH: VĂN PHÒNG CHO THUÊ
  • LOẠI HÌNH: VĂN PHÒNG
  • ĐỊA ĐIỂM: Q. TÂN BÌNH, TP. HCM
  • QUY MÔ: 840 M2


Vp - KIẾN TRÚC VĂN PHÒNG CHO THUÊ - Q. TÂN BÌNH