Giới thiệu

“Thiết kế – Xây dựng là một ngành dịch vụ đặc biệt. Mà trong đó sản phẩm được tạo ra có thời gian gắn bó có thể là xuyên suốt và lâu dài nhất đối với người sử dụng”

Hiểu được vấn đề đó, trong quá trình làm việ, mDesign luôn đặt ra các tiêu chí hàng đầu cho mỗi sản phẩm được tạo ra:

– Nhu cầu sử dụng

– Thị hiếu thẫm mỹ

– Hiệu quả kinh tế

… của mỗi khách hàng.  Nên mỗi sản phẩm được hình thành luôn là sự kết hợp hài hòa của các yếu tố trên, cân bằng, phù hợp nhất có thể cho người sở hữu – Khách Hàng.

mTeam được tập hợp bởi đội ngũ kiến trúc sư đã trải qua quá trình làm việc cho các công ty tư vấn thiết kế Việt Nam và nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm thiết kế các dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau. mDesign đã, đang và sẽ làm tốt hơn công việc của mình.

Trân trọng.