THIẾT KẾ THI CÔNG GIAN HÀNG TRIỄN LÃM BCI- VASTA BOOTH

  • CÔNG TRÌNH: VASTA BOOTH
  • LOẠI HÌNH: GIAN HÀNG TRIỄN LÃM
  • VỊ TRÍ: BCI SHERATON, Q.1
  • HOÀN THÀNH: 2023