NGÔI NHÀ VEN BIỂN THƠ MỘNG VỚI PHONG CÁCH NAUTICAL

Được thiết kế vào năm 2017 bởi Lisette Voute Designs, ngôi nhà ven biển xinh đẹp này nằm ở West Sussex, Vương quốc Anh.

 

012 modern beach house lisette voute designs 1050x612 - NGÔI NHÀ VEN BIỂN THƠ MỘNG VỚI PHONG CÁCH NAUTICAL

 

003 modern beach house lisette voute designs 1050x630 - NGÔI NHÀ VEN BIỂN THƠ MỘNG VỚI PHONG CÁCH NAUTICAL

 

007 modern beach house lisette voute designs 1050x700 - NGÔI NHÀ VEN BIỂN THƠ MỘNG VỚI PHONG CÁCH NAUTICAL

 

009 modern beach house lisette voute designs 1050x634 - NGÔI NHÀ VEN BIỂN THƠ MỘNG VỚI PHONG CÁCH NAUTICAL

 

 

(theo Lisette Voute)