CĂN HỘ TƯƠI MÁT VỚI MÀU XÁM LỤC

Màu xám lục của bức tường phòng khách trong căn hộ này trông rất bắt mắt. mDesign thích cách dẫn dắt và liên kết màu sắc khi nhắc lại màu xám lục này trên những chiếc gối ở phòng ngủ.

MEDDF5743D0EEB641DA8FDA67096EA1E47C - CĂN HỘ TƯƠI MÁT VỚI MÀU XÁM LỤC
MEDD8D1F152122549368C3CCB61D8EAE7DA - CĂN HỘ TƯƠI MÁT VỚI MÀU XÁM LỤC
MEDBFEB788CCE83466CB4BB36AA569A713C - CĂN HỘ TƯƠI MÁT VỚI MÀU XÁM LỤC
MED3B5967DABB744A7590B8754578A5F50F - CĂN HỘ TƯƠI MÁT VỚI MÀU XÁM LỤC
MEDDEB259E89DFA40DAA579372C0EB98ABD - CĂN HỘ TƯƠI MÁT VỚI MÀU XÁM LỤC
MED7EE04FE8CF5B41A383685A9E83E44E40 - CĂN HỘ TƯƠI MÁT VỚI MÀU XÁM LỤC
MED858A16D7A9E6454F9737157463FF4CA3 - CĂN HỘ TƯƠI MÁT VỚI MÀU XÁM LỤC

Bếp có thiết kế rất đơn giản, nhưng các lỗ trong tủ làm cho nó trở nên đặc biệt. Giống như một khung tranh, bạn có thể xem trước những thứ bên trong mà không cần mở tủ. Thiết kế này cũng làm cho nó trở nên thoáng khí, không bị kín mùi.

MED576A32F0E3404B91AE060E0E21C34D2B - CĂN HỘ TƯƠI MÁT VỚI MÀU XÁM LỤC
MEDF0C673BEF815477D9A65874FEABD75B3 - CĂN HỘ TƯƠI MÁT VỚI MÀU XÁM LỤC
MED716E53A8094A4C61B699E737D3A0049F - CĂN HỘ TƯƠI MÁT VỚI MÀU XÁM LỤC

(theo cocolapine)