CẢI TẠO KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ – Q4

  • Loại hình: Nhà phố
  • Địa chỉ: Q4 – TP.HCM
  • Diện Tích: 250 m2
  • Chủ Đầu Tư: Chị Thơ
  • Hoàn thành; Tháng 2/2018