KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ SONG LẬP – BÁN CỔ ĐIỂN

  • CÔNG TRÌNH: NHÀ PHỐ SONG LẬP
  • ĐỊA ĐIỂM: BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MRS TRÌ – MRS HẠC
  • QUY MÔ: 650 M2

A 1 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ SONG LẬP - BÁN CỔ ĐIỂN A 2 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ SONG LẬP - BÁN CỔ ĐIỂN A 3 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ SONG LẬP - BÁN CỔ ĐIỂN A 4 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ SONG LẬP - BÁN CỔ ĐIỂN