KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 4X18M

  • LOẠI HÌNH: NHÀ PHỐ
  • ĐỊA CHỈ: Q. GÒ VẤP, TP. HCM
  • QUY MÔ: 4M X 18M
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MR. TUẤN

NHA PHO 4X18 1 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 4X18M NHA PHO 4X18 2 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 4X18M NHA PHO 4X18 3 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 4X18M7