KIẾN TRÚC NHA KHOA LINH THIÊN

  • LOẠI HÌNH: PHÒNG KHÁM KẾT HỢP NHÀ Ở
  • ĐỊA CHỈ: BÀ RỊA – VŨNG TÀU
  • QUY MÔ: 6M X 20M
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MRS. LINH & MR. THIÊN

NHA KHOA 1 - KIẾN TRÚC NHA KHOA LINH THIÊN NHA KHOA 2 - KIẾN TRÚC NHA KHOA LINH THIÊN NHA KHOA 3 - KIẾN TRÚC NHA KHOA LINH THIÊN NHA KHOA 4 - KIẾN TRÚC NHA KHOA LINH THIÊN NHA KHOA 5 - KIẾN TRÚC NHA KHOA LINH THIÊN