KIẾN TRÚC – NHÀ HÀNG NHIỆT ĐỚI

  • CÔNG TRÌNH: NHÀ HÀNG NHIỆT ĐỚI
  • LOẠI HÌNH: NHÀ HÀNG
  • VỊ TRÍ: PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN
  • QUY MÔ: 3.500 M2

NHIET DOI 1 - KIẾN TRÚC - NHÀ HÀNG NHIỆT ĐỚI NHIET DOI 2 - KIẾN TRÚC - NHÀ HÀNG NHIỆT ĐỚI8