KIẾN TRÚC BIỆT THỰ VƯỜN – TÂN UYÊN – BÌNH DƯƠNG

  • Loại hình: Biệt thự vườn
  • Địa chỉ: Tân Uyên – Bình Dương
  • Diện Tích: 400 m2
  • Chủ Đầu Tư: Cô Hồng – Chú Đại

BT BINH DUONG 2 - KIẾN TRÚC BIỆT THỰ VƯỜN - TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG BT BINH DUONG 1 - KIẾN TRÚC BIỆT THỰ VƯỜN - TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG