BIỆT THỰ VƯỜN 10X30M

  • LOẠI HÌNH: BIỆT THỰ VƯỜN
  • ĐỊA CHỈ: GIA NGHĨA, ĐĂK NÔNG
  • QUY MÔ: 10M X 30M
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MR. THANH

BIET THU VUON 10X30 1 - BIỆT THỰ VƯỜN 10X30M BIET THU VUON 10X30 2 - BIỆT THỰ VƯỜN 10X30M BIET THU VUON 10X30 3 - BIỆT THỰ VƯỜN 10X30M