KIẾN TRÚC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG – CSCC TOWER

  • CÔNG TRÌNH: CONCEPT – CSCC TOWER
  • LOẠI HÌNH: CAO ỐC VĂN PHÒNG – KHÁCH SẠN
  • ĐỊA ĐIỂM: DIAMOND ISLAND, PHNOM PENH, CAMBODIA
  • QUY MÔ: 9.000 M2

1 - KIẾN TRÚC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - CSCC TOWER 2 - KIẾN TRÚC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - CSCC TOWER 3 - KIẾN TRÚC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - CSCC TOWER 4 - KIẾN TRÚC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - CSCC TOWER 5 - KIẾN TRÚC TÒA NHÀ VĂN PHÒNG - CSCC TOWER