CONCEPT SCTV OFFICE BUILDING

  • CÔNG TRÌNH: CONCEPT – CTV BUILDING
  • LOẠI HÌNH: PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI – VĂN PHÒNG
  • ĐỊA ĐIỂM: NAM SÀI GÒN
  • QUY MÔ: 7000 M2

SCTV - CONCEPT SCTV OFFICE BUILDING