Thiết kế

CONCEPT SCTV OFFICE BUILDING

  • Loại hình: Concept
  • Địa điểm: Nam Sài Gòn
  • Quy mô: 5000 m2
  • Chủ Đầu Tư: SCTV Group

SCTV - CONCEPT SCTV OFFICE BUILDING