KIẾN TRÚC VĂN PHÒNG DƯỢC PHẨM

  • CÔNG TRÌNH: VĂN PHÒNG DƯỢC PHẨM
  • LOẠI HÌNH: VĂN PHÒNG
  • ĐỊA ĐIỂM: Q. TÂN PHÚ, TP. HCM
  • QUY MÔ: 1.100 M2

09 2. MEDICAL OFFICE - KIẾN TRÚC VĂN PHÒNG DƯỢC PHẨM