NỘI THẤT CỬA HÀNG GIẢI KHÁT – ẨM THỰC TỪ ĐẬU NÀNH

Loại hình: Cửa hàng giải khát – ẩm thực chế phẩm từ đậu nành

Địa chỉ: Q1 – TP.HCM

Diện tích: 50m2

Màu sắc: Xanh

Phong cách: Colorful Industrial

 

1 2 - NỘI THẤT CỬA HÀNG GIẢI KHÁT - ẨM THỰC TỪ ĐẬU NÀNH

2 3 - NỘI THẤT CỬA HÀNG GIẢI KHÁT - ẨM THỰC TỪ ĐẬU NÀNH

3 2 - NỘI THẤT CỬA HÀNG GIẢI KHÁT - ẨM THỰC TỪ ĐẬU NÀNH