THỰC TẾ THI CÔNG – CẢI TẠO NHÀ PHỐ Q4

  • LOẠI HÌNH: NHÀ PHỐ
  • ĐỊA CHỈ: Q4 – TP. HCM
  • QUY MÔ: 4M8 X 16
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MRS. THƠ
  • HOÀN THÀNH: 2/2018

Một số hình ảnh thực tế thi công tại công trình.