KIẾN TRÚC – NỘI THẤT NHÀ PHỐ – 4X12.5M

  • LOẠI HÌNH: NHÀ PHỐ
  • CÔNG TÁC: THIẾT KẾ THI CÔNG CẢI TẠO
  • ĐỊA CHỈ: UNG VĂN KHIÊM, Q. BÌNH THẠNH
  • QUY MÔ: 4 X 12.5M

0 NPUVK MT 1 - KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ PHỐ - 4X12.5M

0 NPUVK MT 2 - KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ PHỐ - 4X12.5M

0 NPUVK MT 3 - KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ PHỐ - 4X12.5M

Xem thêm thiết kế nội thất của công trình này: THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT NHÀ PHỐ 4 x12.5M