NHÀ PHỐ SONG LẬP HIỆN ĐẠI

  • CÔNG TRÌNH: NHÀ PHỐ SONG LẬP
  • ĐỊA ĐIỂM: BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MRS TRÌ – MRS HẠC
  • QUY MÔ: 650 M2

B 1 - NHÀ PHỐ SONG LẬP HIỆN ĐẠI B 2 - NHÀ PHỐ SONG LẬP HIỆN ĐẠI
B 3 - NHÀ PHỐ SONG LẬP HIỆN ĐẠI

B 4 - NHÀ PHỐ SONG LẬP HIỆN ĐẠI