KIẾN TRÚC VĂN PHÒNG CHO THUÊ – QUANG TRUNG, GÒ VẤP

  • Loại hình: Văn phòng cho thuê
  • Địa điểm: Quang Trung, Gò Vấp
  • Diện Tích: 550 m2

2 - KIẾN TRÚC VĂN PHÒNG CHO THUÊ - QUANG TRUNG, GÒ VẤP