THIẾT KẾ CONCEPT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SATRA CENTER

  • Loại hình: Trung Tâm Thương Mại
  • Địa chỉ: Q.9 – TP.HCM
  • Chủ Đầu Tư: SATRA CORP

 

01.RGB color 1024x683 - THIẾT KẾ CONCEPT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SATRA CENTER

2.RGB color 1024x683 - THIẾT KẾ CONCEPT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SATRA CENTER

03.RGB color 1024x683 - THIẾT KẾ CONCEPT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SATRA CENTER

C1.RGB color 1024x768 - THIẾT KẾ CONCEPT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SATRA CENTER

C2.RGB color 1024x768 - THIẾT KẾ CONCEPT TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI SATRA CENTER