THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT – NHÀ GỖ DỐC MƠ FARM

  • CÔNG TRÌNH: NHÀ GỖ
  • LOẠI HÌNH: KIẾN TRÚC NỘI THẤT
  • VỊ TRÍ: DỐC MƠ – ĐỒNG NAI
  • QUY MÔ: 150M2

NHAGO DOCMO 2 - THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT - NHÀ GỖ DỐC MƠ FARM

Thô mộc gần gũi thiên nhiên, ngôi nhà vườn hoàn toàn bằng gỗ được hình thành giữa khu vườn đồi – trang trại trồng cây chăn nuôi hoàn toàn tự nhiên…

NHAGO DOCMO 8 - THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT - NHÀ GỖ DỐC MƠ FARM

NHAGO DOCMO 10 - THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT - NHÀ GỖ DỐC MƠ FARM NHAGO DOCMO 11 - THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC NỘI THẤT - NHÀ GỖ DỐC MƠ FARM

Xem thêm THIẾT KẾ NỘI THẤT – NHÀ GỖ DỐC MƠ FARM