KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ THANH HÀ – GÒ VẤP

  • CÔNG TRÌNH: NHÀ PHỐ
  • LOẠI HÌNH: KIẾN TRÚC
  • VỊ TRÍ: GÒ VẤP, TP. HCM
  • QUY MÔ: 300 M2

01.RGB color - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ THANH HÀ - GÒ VẤP