KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ – CÂY TRÂM, GÒ VẤP

  • Loại hình: Nhà phố
  • Địa chỉ: Cây Trâm, Gò Vấp, TP.HCM
  • Diện Tích: 250 m2
  • Chủ Đầu Tư: Anh Minh
  • Thời gian: 2015