KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 6X18M

  • LOẠI HÌNH: NHÀ PHỐ
  • ĐỊA CHỈ: Q4 – TP. HCM
  • QUY MÔ: 6X18M
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MR. CƯỜNG

C1 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 6X18M C2 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 6X18M