KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 5X20M

  • LOẠI HÌNH: NHÀ PHỐ
  • ĐỊA CHỈ: TÂN BÌNH – TP. HCM
  • QUY MÔ: 5X20M
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MR. HƯNG

D - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 5X20M N - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 5X20M