KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 5X17M

  • LOẠI HÌNH: NHÀ PHỐ
  • ĐỊA CHỈ: PHÚ NHUẬN – TP. HCM
  • QUY MÔ: 5M X 17M
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MRS. MINH HẰNG

NHA PHO 5X17 1 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 5X17M NHA PHO 5X17 2 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 5X17M