KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 4X17M

  • LOẠI HÌNH: NHÀ PHỐ
  • ĐỊA CHỈ: Q. THỦ ĐỨC, TP. HCM
  • QUY MÔ: 4M X 17M
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MR. DƯƠNG