KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 3X10M

  • LOẠI HÌNH: NHÀ PHỐ
  • ĐỊA CHỈ: GÒ VẤP – TP. HCM
  • QUY MÔ: 3M X 10M
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MR. KHA

NP 3X10 - KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ 3X10MTRONG HE