CẢI TẠO NỘI THẤT KHÁCH SẠN SAO MAI – TRẦN NÃO, Q.2

  • Loại hình: Khách sạn
  • Địa chỉ: Trần Não, Q2
  • Hạng mục: Cải tạo sảnh đón
  • Thời gian: 2014