THIẾT KẾ CẢI TẠO KIẾN TRÚC – NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 – Q.10

CÔNG TRÌNH: NHÀ PHỐ
CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ ÁNH
ĐỊA ĐIỂM: LỘC HƯNG, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH

0 EX 1 - THIẾT KẾ CẢI TẠO KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 - Q.10

0 EX 2 - THIẾT KẾ CẢI TẠO KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 - Q.10

 

LVR - THIẾT KẾ CẢI TẠO KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 - Q.10KC - THIẾT KẾ CẢI TẠO KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 - Q.10PN2 - THIẾT KẾ CẢI TẠO KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 - Q.10