CẢI TẠO KIẾN TRÚC – NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 – Q.10

CÔNG TRÌNH: NHÀ PHỐ
CHỦ ĐẦU TƯ: CHỊ ÁNH
ĐỊA ĐIỂM: LỘC HƯNG, QUẬN 10, TP. HỒ CHÍ MINH

0 EX 1 - CẢI TẠO KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 - Q.10

0 EX 2 - CẢI TẠO KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 - Q.10

 

LVR - CẢI TẠO KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 - Q.10KC - CẢI TẠO KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 - Q.10PN2 - CẢI TẠO KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NHÀ CẤP 4 - Q.10