CẢI TẠO KIẾN TRÚC NHÀ PHỐ – BÀN CỜ, Q. 3

  • LOẠI HÌNH: NHÀ PHỐ
  • ĐỊA CHỈ: BÀN CỜ, Q. 3, TP. HCM
  • QUY MÔ: 350M2
  • CHỦ ĐẦU TƯ: MRS. LIÊN