CẢI TẠO CẢNH QUAN – NỘI THẤT CAFÉ – SEAVIEW

  • CÔNG TRÌNH: CAFE SÂN VƯỜN
  • LOẠI HÌNH: CAFE – ẨM THỰC
  • ĐỊA ĐIỂM: ĐÀ NẴNG
  • QUY MÔ: 1.200 M2

1 2 1 - CẢI TẠO CẢNH QUAN - NỘI THẤT CAFÉ - SEAVIEW