CAFE HẺM 8 – BIÊN HÒA

  • CÔNG TRÌNH: CAFE HẺM 8
  • LOẠI HÌNH: CAFE – ẨM THỰC
  • VỊ TRÍ: CÔNG VIÊN BIÊN HÙNG – BIÊN HÒA
  • QUY MÔ: 300 M2

aac - CAFE HẺM 8 - BIÊN HÒA