KIẾN TRÚC BIỆT THỰ PHỐ – VĂN PHÒNG – THÀNH PHÁT

  • CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở KẾT HỢP VĂN PHÒNG – THÀNH PHÁT
  • LOẠI HÌNH: BIỆT THỰ
  • ĐỊA ĐIỂM: Q. 7, TP. HCM
  • QUY MÔ: 500 M2

VIEW 1 - KIẾN TRÚC BIỆT THỰ PHỐ - VĂN PHÒNG - THÀNH PHÁT VIEW 2 - KIẾN TRÚC BIỆT THỰ PHỐ - VĂN PHÒNG - THÀNH PHÁT