DESIGN MONIVONG CENTER – SHOPPING AND OFFICE COMPLEX

  • CÔNG TRÌNH: CONCEPT – MONIVONG CENTER
  • LOẠI HÌNH: PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG
  • ĐỊA ĐIỂM: PHNOM PENH, CAMBODIA
  • QUY MÔ: 15000 M2

C3 - DESIGN MONIVONG CENTER - SHOPPING AND OFFICE COMPLEX