KIẾN TRÚC BIỆT THỰ SÂN VƯỜN – BÌNH CHIỂU, THỦ ĐỨC

CÔNG TRÌNH: NHÀ Ở DÂN DỤNG
CHỦ ĐẦU TƯ: CHÚ LẬP
ĐỊA ĐIỂM: BÌNH CHIỀU, THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH

BTTD UPWEB - KIẾN TRÚC BIỆT THỰ SÂN VƯỜN - BÌNH CHIỂU, THỦ ĐỨC